Поддръжка и услуги на техника

Поддръжка на компютърна и офис техника, поддръжка на мрежово оборудване, поддръжка на принтери и копирни машини и много други.

„КОПИСЕТ” извършва следните услуги:

 • Диагностика, ремонт и профилактика на компютърна и офис техника
 • Цялостно вътрешно проектиране на ИТ решения за сгради и обекти като копирни центрове, офиси, магазини, учебни зали и др.
 • Проектиране и изграждане на сигнално охранителни системи и системи за видеонаблюдение.
 • Изграждане и конфигуриране на компютърни мрежи, поддръжка на мрежово оборудване.
 • Гаранционен, следгаранционен и абонаментен сервиз и поддръжка на техниката
 • Техническа консултация при монтиране и поддръжка на копирни машини
 •  Продажба и рециклиране на касети за лазерни принтери и копирни машини.
 •  Преинсталиране на системен и приложен софтуер.
 •  Отсраняване на софтуерни проблеми, почистване от вируси, прехвърляне (запазване) на информация .

Поддръжка и услуги на техника

Абонаментното техническо обслужване предлагано от „КОПИСЕТ” гарантира професионална помощ при заплащане на фиксирана месечна такса и минимизиране на риска от проблеми в работата на ИТ структурата.
Техническата помощ при абонамент е възможно да включва администриране на цялата информационна мрежа на фирмата – операционни системи, приложен софтуер, антивирусна защита, поддръжка на всички работни станции и периферни устройства – принтери, скенери, копирни машини, мрежи и мрежово оборудване.
Цената и опциите за абонамент се договарят на работна среща, като „КОПИСЕТ” залага на индивидуалния подход за всеки клиент съобразно специфичните ИТ потребности, бюджет и работно време.
Фирмата гарантира на клиентите си надеждност, професионализъм и конфеденциалност при работа с информация и технически носители.

Предимства при сключване на договор за абонамент:

Поддръжка и услуги на техника

 • Преференциални цени за резервни части;
 • В абонамента е включена цената на труда по евентуални ремонти;
 • Предимство в обслужването пред клиентите без договор – посещение в рамките на работния ден. За всички останали при подаване на сигнал до 14 часа се реагира в същия ден, след този час на следващия работен ден;
 • Безплатни консултации;
 • Предоставяне на обортна техника в случай на сериозна повреда;
 • Ежемесечна профилактика, почистване и настройка;

Независимо наличието на абонамент „КОПИСЕТ” транспортира за своя сметка повредената техника до свой сервиз и обратно, ако клиента няма възможност за това.