видеонаблюдениеСистемите за видеонаблюдение гарантират спокойствие и сигурност в обектите, където са инсталирани, като са подходящи както за жилищни, така и за бизнес обекти. Видеонаблюдението, освен контролната си функция, се характеризира и с превантивното си въздействие срещу крадци и нарушители.
Системите за видеонаблюдение включват видеокамери, обективи, монитори, регистратори и др. хардуер, който е предназначен за организация на видеоконтрол на дома, офиса или други обекти. Устройствата, използвани при реализирането на видеонаблюдение, трябва да съчетават надеждност при непрекъсната работа, комбинирана с високо качество на картината и сигурност на направените записи.
Чрез тях си осигурявате:

  • визуален контрол на ситуацията на охраняемия обект
  • ефективен контрол и мониторинг на бизнеса Ви.
  • видеозапис на видеонаблюдението върху дигитален носител, което позволява документално да се потвърди факт на нарушение;
  • изпълнение на функциите на охранителна аларма чрез детектори за движение на видеокамери или външни охраннителни
  • възможност за постоянно отдалечено наблюдение и преглеждане на записи през Интернет.

„КОПИСЕТ” предлага проектиране, изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение и доставя съответното оборудване. Предлагаме оптимални решения и управление на проекти за дома или работното място – структурно окабеляване и инсталиране на всички видове камери за видеонаблюдение. След монтажа на системата за видеонаблюдение, нашият екип се грижи за коректната работа на камерите. В случай на възникнали технически проблеми, които не могат да бъдат отстранени дистанционно, наш екип Ви посещава на място.

Системите гарантират спокойствие и сигурност в обектите, където са инсталирани, като са подходящи както за жилищни, така и за бизнес обекти. Oсвен контролната си функция то се характеризира и с превантивното си въздействие срещу крадци и нарушители.

Системите гарантират спокойствие и сигурност в обектите, където са инсталирани, като са подходящи както за жилищни, така и за бизнес обекти. Oсвен контролната си функция то се характеризира и с превантивното си въздействие срещу крадци и нарушители.

Системите гарантират спокойствие и сигурност в обектите, където са инсталирани, като са подходящи както за жилищни, така и за бизнес обекти. Oсвен контролната си функция то се характеризира и с превантивното си въздействие срещу крадци и нарушители.